• slide13
 • slide9
 • slide10
 • slide8
 • slide7
 • slide6
 • slide5
 • slide4
 • slide3
 • slide2
 • slide1
 • slide11
 • slide12

Grupa I - Jeżyki

grupajezyki

Grupa IV - Odkrywcy

grupaodkrywcy

Grupa II - Słoneczka

grupasloneczka

Grupa V - Tropiciele

grupatropiciele

Grupa III - Sówki

grupasowki

oświadczenia o odbiorze dziecka z przedszkola

Prosimy Rodziców o wypełnienie w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola (02.09.2019r.)
"OŚWIADCZENIA O ODBIORZE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA".

Dotyczy to zarówno dzieci kontynujących i nowo przyjętych. W oświadczeniu należy wpisać rownież dane rodziców.
Druk dostępny w przedszkolu.