Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY:
Justyna Banachiewicz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:
Marek Wiechno

SEKRETARZ:
Anna Modzelewska

KOMISJA REWIZYJNA:
Beata Dunajska
Marta Cwalińska

Skip to content