Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY:
Jolanta Górecka

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:
Anna Modzelewska

SEKRETARZ:
Anna Iwan

KOMISJA REWIZYJNA:
Maria Białecka
Magdalena Kołaszewska

Skip to content