Aktualności

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z ROCZNIKA 2018

W CELU ZORGANIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2024/2025ZAJEĆ Z RELIGII DLA DZIECI 6-LETNICH (ROCZNIK 2018) NIEZBĘDNA JEST ZGODA/WNIOSEK RODZICA. RODZICE ZAINTERESOWANI UCZĘSZCZANIEM DZIECKA NA RELIGIĘ,PROSZENI SĄ O DOSTARCZENIE ZGODY DO NAUCZYCIELA GRUPY III MAŁGORZATY SUCHOCKIEJ DO DNIA 12.04.2024 R. DRUK ZGODY/WNIOSKU DOSTĘPNY W GRUPIE III.

WYCIECZKA DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK

WYCIECZKA DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK DLA WSZYSTKICH GRUP PRZEDSZKOLNYCH          DNIA 23.05.2024 R.  (CZWARTEK)         WYJAZD Z PRZEDSZKOLA O GODZINIE  9.00         POWRÓT DO PRZEDSZKOLA OKOŁO 14.00 – 15.00            

DYŻUR WAKCYJNY

DYŻUR WAKACYJNY Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się 03.04.2024 r. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów. Informacje o terminach i zasadach zapisu dziecka na dyżur wakacyjny umieszczone są na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz pod linkiem:

KALENDARZ WYDARZEŃ

KWIECIEŃ 02.04.2024 r.    „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu” –   uwrażliwianie dzieci na potrzeby osób z autyzmem    09.04.2024 r.    godz.  9.00   zajęcia teatralno-ruchowe 10.04.2024 r.    godz. 9.00  koncert muzyczny „Wiosenna nuta” 18.04.2024 r.    godz. 9.00  warsztaty „Labolo”   22.04.2024 r.    godz. 10.00  Światowy Dzień Ziemi                          Bal Ekologiczny 23.04.2024 r.    godz. 10.00  teatrzyk  „Zaczarowany las” 26.04.2024 r.   godz. […]

WSZAWICA

SZANOWNI RODZICE Z uwagi na wciąż aktualny problem występowania wszawicy oraz niedostateczny brak świadomości wśród społeczeństwa na temat jak skutecznie radzić sobie z tymi pasożytami i jak prawidłowo postępować w przypadku zdiagnozowania wszawicy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w ramach akcji profilaktycznej dotyczącej wszawicy „Samo umycie włosów nie wystarczy” przekazuje ulotki, plakat( udostępnione […]

BADANIA SONDAŻOWE DLA DZIECI Z ROCZNIKA 2018

Drodzy Rodzice, w związku z przeprowadzonymi badaniami przesiewowymi dzieci z rocznika 2018 z dniem 06.03.2024r. rozpoczęte zostaną indywidualne spotkania z rodzicami w celu omówienia wyników badań. Na spotkaniu otrzymają Państwo informację dotyczącą wyniku przeprowadzonego badania oraz wskazówki do pracy z dzieckiem. Badania przesiewowe prowadzone są celem podjęcia jak najwcześniejszych działań umożliwiających rozpoznanie, oraz wdrożenie odpowiednich odziaływań […]

REKRUTACJA  2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.  Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji dostępna jest w zakładkach: harmonogram rekrutacji, kryteria rekrutacji, zasady rekrutacji. Kontynuacja edukacji […]

BADANIA SONDAŻOWE DLA DZIECI Z ROCZNIKA 2018

Drodzy rodzice,w ramach działań profilaktycznych na terenie przedszkola rozpoczęte zostanąindywidualne badania sondażowe dzieci 5-letnich (badania przesiewowe podkątem oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania).Działania te nie są obowiązkowe, dlatego też wymagana jest pisemna zgodarodzica (druk dostępny u wychowawcy).Po przeprowadzeniu badań zaplanowane zostaną indywidualne spotkaniaz rodzicami w celu omówienia wyników badań.Joanna Hawryszkopsycholog z Poradni […]

WYPRAWKA DLA DZIECKA

   WYPRAWKA DLA DZIECI 3-LETNICH (ROCZNIK 2020)     WSZYSTKIE W/W RZECZY MUSZĄ BYĆ PODPISANE WYPRAWKA DLA DZIECI  4-LETNICH (ROCZNIK 2019) WSZYSTKIE W/W RZECZY MUSZĄ BYĆ PODPISANE WYPRAWKA DLA DZIECI   5/6 -LETNICH (ROCZNIK 2018, 2017) WSZYSTKIE W/W RZECZY MUSZĄ BYĆ PODPISANE

BIBLIOTECZKA PRZEDSZKOLNA

KSIĄŻKI WYPOŻYCZAJ – DOBRY TO ZWYCZAJ ZAPRASZAMY DZIECI I RODZICÓW DO WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK Z BIBLIOTECZKI PRZEDSZKOLNEJ ZASADY WYPOŻYCZENIA KSIĄŻKI: wybierz książkę wpisz się do zeszytu zwróć książkę do przedszkola  w ciągu dwóch tygodni i wpisz zwrot do zeszytu DBAJ O KSIĄŻKĘ ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ LEKTURY:)

Skip to content