Mixed group of ethnic kids having lunch with teacher

Zajęcia z j. angielskiego:  w podstawie programowej
nauczyciel: Karolina Staszewska
poniedziałek, środa

Zajęcia rytmiczno – ruchowe: w trakcie zajęć dydaktycznych
nauczyciele w każdej grupie wiekowej

Logopedia:
Daria Ceregrzyn:     grupa  III, IV, V   czwartek  9.00-14.00, piątek  9.00-13.00
Joanna Krzesińska: grupa I, II  poniedziałek  9.00-12.00, wtorek  9.00-12.00

Skip to content