Grupa III - Jagódki 4 - latki

Nauczyciele:
mgr Izabela Szymańska
mgr Hanna Drozdowicz

Odział pracuje w godz.: 7:45–16:30

Zajęcia dodatkowe

zajęcia rytmiczno – ruchowe: w trakcie pracy dydaktycznej

j. angielski: realizowany w ramach podstawy programowej

Zamierzenia  dydaktyczno – wychowawcze   na  miesiąc  Wrzesień

 

Poznajmy się

– Poznanie imion dzieci w grupie i sposobów witania się z różnymi osobami

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

– doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

– nawiązywanie relacji rówieśniczych

– doskonalenie umiejętności  orientacji w schemacie ciała , umiejętności przeliczania i tworzenia rytmów

W  naszym przedszkolu

–  Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.

–  Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród).

–  Zachęcanie do ufnego i bezpośredniego zwracania się do nauczycielki.

–  Rozpoznawanie i nazywanie emocji.

Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

– doskonalenie percepcji wzrokowej

– ćwiczenie analizy i syntezy sylabowej

– rozwijanie współpracy

– poznanie słów oznaczających przeciwieństwa

Bezpieczni na drodze

– zapoznanie z zasadami ruchu drogowego

– rozpoznawanie figur geometrycznych

– poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu , zakazu i ich roli

– rozwijanie umiejętności klasyfikacji

– poznanie różnych dźwięków z otoczenia

28 IX – dzień jabłka

Piosenka:  „Kodeks naszej gromady”

Mówimy „dzień dobry” i „do widzenia”,

nie grymasimy podczas jedzenia.

W zajęciach chętnie uczestniczymy,

razem się bawimy i razem uczymy.

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady.

Są kodeksem naszej przedszkolnej gromady.

Dzięki nim jest zawsze bezpiecznie i miło,

dzięki nim się wiele przyjaźni zrodziło!

Pomagamy sobie i się dzielimy,

Za ręce chętnie w grupie chodzimy.

Innych słuchamy, o porządek dbamy,

w ciszy się bawimy i się nie kłócimy.

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady…

Jesteśmy mili i samodzielni,

Zawsze być chcemy bardzo uprzejmi.

Z szacunkiem do siebie się odnosimy,

młodszym pomagamy i prawdę mówimy.

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady…

Wiersz  „Sznurowadła”

Komu myśl do głowy wpadła,

by wymyślić sznurowadła?

Kto nas skazał na torturki,

by przez dziurki przewlec sznurki?

Wynalazca sznurowadeł,

to na pewno był ktoś taki,

kto nie wiedział, że na świecie

są dzieciaki przedszkolaki.

WYSTĘP ILUZJONISTY

Skip to content