Grupa I - Muchomorki

Nauczyciele: 

mgr Patrycja Pawlik

mgr Renata Leszczyńska-Pazgan

 

Pomoc nauczyciela: 

Marzena Moszczyńska

 

Godziny pracy oddziału:

8.30-16:30

Zajęcia dodatkowe

zajęcia rytmiczno-ruchowe:  w trakcie zajęć dydaktycznych

j. angielski: realizowany w ramach podstawy programowej

ZAMIERZENIA DYDATKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ  W GRUPIE I

 

„POZNAJMY SIĘ!”

 

– poznawanie dzieci w grupie, nawiązywanie relacji rówieśniczych

– przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie

– doskonalenie czynności samoobsługowych

 

„NASZE PRZEDSZKOLE”

 

– poznawanie miejsc w sali wypowiadanie ich nazw

– poznawanie nazw zabawek oraz innych sprzętów używanych w przedszkolu i na placu zabaw i poszerzanie wiedzy na ich temat

– używanie zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję

– kształtowanie umiejętności słuchania i czekania na swoją kolej

 

„JESTEM BEZPIECZNY”

 

– kształcenie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu

– wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze, na placu zabaw oraz w sali przedszkolnej

„POMOCNA DŁOŃ”

 

– kształtowanie umiejętności ustawia się w kole z innymi dziećmi

– kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała

– kształtowanie umiejętności uczestnictwa we wspólnych zabawach

WIERSZ „CZYSTE RĄCZKI” I.Salach

Dziś od rana plusk w łazience,

to maluchy myją ręce.

Najpierw w wodzie opłukują,

potem mydłem nasmarują.

Znowu woda istny cud!

w umywalkę puk, puk, puk!

Jeszcze tylko kran zakręcę

i już czyste moje ręce.

PIOSENKA „ZRÓBMY DUŻE KOŁO”

1.Zróbmy duże koło i złapmy się za rączki.

Przywitajmy się wesoło

I skaczmy jak zajączki.

2.Zróbmy duże koło i chwyćmy się pod boczki.

Przywitajmy się wesoło

I klaszczmy w nasze rączki.

WYSTĘP ILUZJONISTY

Skip to content