Grupa I - Muchomorki

Nauczyciele:
mgr Małgorzata Owocka
lic.   Natalia Bartosiak

 

Pomoc nauczyciela: 

Marzena Moszczyńska

 

Godziny pracy oddziału:

7.00 – 16.30

Zajęcia dodatkowe

zajęcia rytmiczno-ruchowe:  w trakcie zajęć dydaktycznych

j. angielski: realizowany w ramach podstawy programowej

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc luty dla GR. I

 

1.Wiatr i słońce- siły przyrody

 • określa różnice w krajobrazie i sposobie ubierania się ludzi latem i zimą;
 • rozumie konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych;
 • uświadomienie obecności i roli słońca i powietrza w życiu człowieka;
 • rozpoznaje kształt koła wśród innych figur;
 • układa elementy w układzie rytmicznym;
 1. Zdrowa woda
 • rozumienie znaczenia wody dla życia na ziemi;
 • uświadomienie potrzeby racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodą w codziennych sytuacjach;
 • rysuje krótkie i długie linie proste, rozumie pojęcie: krótki, długi;
 • wiąże opis słowny z treścią obrazka;
 • rozpoznaje i nazywa dźwięki dochodzące z otoczenia i określa skąd dochodzi dźwięk;
 1. Dokarmiamy ptaki
 • rozumie potrzebę dokarmiania ptaków zimą;
 • rozpoznaje i nazywa: wróbla, sikorkę, kruka gołębia i wie czym się odżywiają;
 • dokarmia i obserwuje ptaki w ogrodzie przedszkolnym;
 • ćwiczy mięśnie narządów mowy na zgłoskach;
 • rozumie określenia: pod, nad, na, obok;
 1. Wielka wyprawa
 • rozpoznaje i nazywa pojazdy lądowe, powietrzne, wodne i określanie miejsca, w którym mogą się poruszać,
 • dzieli się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami;
 • rozpoznaje kształt koła na obrazkach,
 • grupuje pojazdy według rodzaju;
 • rozwijanie umiejętności odtwarzania rytmu i melodii głosem i ruchem;

Wiersz pt.: „Ptaszki” J. Zasuwik

Zima długa i surowa,

naszym ptaszkom ziarno chowa.

Ptaszki głodne przyfruwają,

i w okienko zaglądają.

Nakarm ptaszki mój kolego,

a tym sprawisz coś dobrego.

Pełny brzuszek to uczyni,

że się ptak nie boi zimy.

 

Piosenka pt.: „Ptaszki fruwają” M. Majewska

 

Ptaszki fruwają,

ziarenek szukają

Ćwir, ćwir,ćwir

Fiu, fiu, fiu

Nasyp nam, ziarenek tu x2

Ptaszki fruwają,

ziarenek szukają

Ćwir, ćwir,ćwir

Fiu, fiu, fiu

Nasyp nam, ziarenek tu x2

WYSTĘP ILUZJONISTY

KONCERT – GITARA KLASYCZNA

PIKNIK RODZINNY

WITAMY JESIEŃ

ZAJĘCIA RUCHOWO TEATRALNE

ALPAKI

ROBIMY SAŁATKĘ OWOCOWĄ

TEATRZYK

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

TEATRZYK „LEGENDA BIAŁEGO ORZEŁKA”

BAL POSTACI Z BAJEK

WYSTĘP ILUZJONISTY

MIKOŁAJKI

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE

BAL KARNAWAŁOWY

LUBIMY PIESKI

Skip to content