BADANIA SONDAŻOWE DLA DZIECI Z ROCZNIKA 2018

Drodzy Rodzice,

w związku z przeprowadzonymi badaniami przesiewowymi dzieci z rocznika 2018 z dniem 06.03.2024r. rozpoczęte zostaną indywidualne spotkania z rodzicami w celu omówienia wyników badań.

Na spotkaniu otrzymają Państwo informację dotyczącą wyniku przeprowadzonego badania oraz wskazówki do pracy z dzieckiem.

Badania przesiewowe prowadzone są celem podjęcia jak najwcześniejszych działań umożliwiających rozpoznanie, oraz wdrożenie odpowiednich odziaływań niwelujących możliwość wystąpienia trudności szkolnych u dzieci (w tym gotowości do podjęcia nauki pisania oraz czytania).

W celu umówienia się na spotkanie, bardzo proszę o wpisanie się do grafiku spotkań, który jest udostępniony w holu na tablicy ogłoszeń przedszkolnych.

Spotkania dotyczą rodziców, którzy wyrazili pisemną zgodę na badanie dziecka. *

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach.

Joanna Hawryszko – psycholog

Skip to content