DYŻUR WAKACYJNY

W miesiącach lipcu i sierpniu 2022 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola. Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się 4 kwietnia br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu Nr 337 jest zaplanowany w III turnusie od 16 sierpnia do 31 sierpnia.

Link do informacji  https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest:

Od 10 maja do 24 maja (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu), wniesienie opłaty za żywienie na rachunek
Przedszkola Nr 337 nr  56103015080000000550652056

Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu organizującym opiekę wakacyjną.

Skip to content