UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

SZANOWNI RODZICE,

PROSIMY W PIERWSZYM DNIU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU DOSTARCZYĆ „UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA”
(BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY DZIECKO JUŻ UCZĘSZCZAŁO DO PRZEDSZKOLA CZY NIE).

DRUK UPOWAŻNIENIA DOSTĘPNY W PRZEDSZKOLU ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA W ZAKŁADCE „DLA RODZICÓW – MATERIAŁY DO POBRANIA”

Skip to content