Mixed group of ethnic kids having lunch with teacher

Zajęcia z j. angielskiego:  w podstawie programowej
nauczyciel: Karolina Staszewska
poniedziałek  9.30 – 12.00,  środa  9.30-12.00

Zajęcia rytmiczno – ruchowe: w trakcie zajęć dydaktycznych
nauczyciele w każdej grupie wiekowej

Logopedia:
Daria Ceregrzyn:     grupa II, III, V   wtorek  9.00-14.00, piątek  9.00-13.00
Aleksandra Przybylska: grupa I, IV  środa  9.00-12.00, czwartek  9.00-12.0

Skip to content