Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY:
Monika Korzeniewska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:
Rafał Typiak

SEKRETARZ:
Małgorzata Stolarska

KOMISJA REWIZYJNA:
Diana Godzisz
Marek Wiechno

Skip to content