DYŻUR WAKACYJNY

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu Nr 337 jest zaplanowany w III turnusie od 16 sierpnia do 31 sierpnia.

Link do informacji  https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest:

Od 10 maja do 24 maja (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu), wniesienie opłaty za żywienie na rachunek
Przedszkola Nr 337 nr  56103015080000000550652056

Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu organizującym opiekę wakacyjną.

ZWROT ZA DNI NIEOBECNOŚCI DZIECKA NA DYŻURZE WAKACYJNYM BĘDZIE PRZELANY DO KOŃCA WRZEŚNIA.

Skip to content