Grupa II - Biedronki

Nauczycielki:

mgr Renata Leszczyńska-Pazgan
mgr Danuta Wirt

Godziny pracy oddziału: 

8.30 – 17.00

Zajęcia dodatkowe

zajęcia rytmiczno – ruchowe: w trakcie pracy dydaktycznej

j. angielski: realizowany w ramach podstawy programowej

            Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc kwiecień

          

  1. „W świecie książek”

 

– kształtowanie nawyku oglądania książek i odkładania ich na półkę,

– uświadamianie wartości lektury w życiu człowieka ,

– wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za wspólne mienie,

– poznawanie sposobu dbania o książki.

 

  1. „ Kto nam pomoże? ”

– poznawanie zadań służb ratunkowych, numerów alarmowych,

– poznanie specyfiki pracy policji,

– rozwijanie umiejętności plastyczno- technicznych,

– poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka.

 

  1. „ Na wiosennej łące”

– poznanie wyglądu i nazw wiosennych kwiatów,

– rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

– doskonalenie analizy słuchowej ( podział słów na sylaby),

– poszerzanie wiedzy na temat pomagania owadom.

 

  1. „ Dbamy o naszą planetę ”

– poznanie pojęć ekolog, ekologia,

– wdrażanie do dbania o najbliższe otoczenie, ekologiczną postawę na co dzień,

– kształtowanie zachowań proekologicznych,

– rozwijanie motoryki dużej oraz precyzyjnych ruchów rąk.

 

  1. „ Majowe święta ”

– rozbudzanie postawy patriotycznej,

– kształtowanie przynależności do narodu,

– poznanie symboli narodowych,

– kształtowanie świadomości różnic kulturowych, językowych.

Wiersz „Strażak ”Arkadiusz Maćkowiak

Strażak dzwonkiem głośno dzwoni.

Prędko, prędko, pali się!

Wóz strażacki już gotowy,

a syreny wyją dwie.

Pożar wielki, ogień bucha!

Strażak walczy z całych sił.

Podziwiajcie tego zucha,

wodą pożar ugasił.

Piosenka „Wiosenny krakowiak”

  1. Na zielonej łące skaczą dwa zające.

Żabki im wtórują, głośno przytupują.

Ref. Dwa zające wokół krzaczka

Tańczą sobie krakowiaczka.

Pięta, palec, palec, pięta,

Tańczy żabka uśmiechnięta.

  1. Słychać śpiew kukułki, bzyczą żółte pszczółki.

Wietrzyk im wtóruje, cicho podmuchuje.

Ref. Ku, ku, bzyk, bzyk, wokół krzaczka

grają dziś krakowiaczka.

Obrót w lewo, obrót w prawo,

psotny wietrzyk tańczy żwawo.

  1. Tańczą dwa motylki i nie tracą chwilki.

Bociek im wtóruje, pięknie dziś tańcuje.

Ref. Dwa motyle wokół krzaczka

tańczą sobie krakowiaczka.

Skacze bociek wąską dróżką,

raźno przytupuje nóżką.

WYSTĘP ILUZJONISTY

KONCERT – GITARA KLASYCZNA

PIKNIK RODZINNY

ALPAKI

ŚWIATOWY DZIEŃ JABŁKA

TEATRZYK

WSPÓLNE ZABAWY

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

TWORZYMY KOKARDY NARODOWE

TEATRZYK „LEGENDA BIAŁEGO ORZEŁKA”

BAL POSTACI Z BAJEK

UCZYMY SIĘ PRACY W GRUPIE

UBIERAMY CHOINKĘ

WYSTĘP ILUZJONISTY

MIKOŁAJKI

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE

„MAMO, TATO WOLĘ WODĘ”

GRAMY NA BĘBNACH

WARSZTATY WIELKANOCNE

Skip to content