Grupa V - Pszczółki

Nauczyciele:
lic. Natalia Bartosiak
mgr  Anna Rejer

Oddział pracuje w godz.: 

7:30 – 16:30

Zajęcia dodatkowe

zajęcia rytmiczno – ruchowe: w trakcie pracy dydaktycznej

j. angielski: realizowany w ramach podstawy programowej

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

WIERSZ

Piosenka

Skip to content