Grupa V - Pszczółki

Nauczyciele:
lic. Natalia Bartosiak
mgr  Anna Rejer

Oddział pracuje w godz.: 

7:30 – 16:30

Zajęcia dodatkowe

zajęcia rytmiczno – ruchowe: w trakcie pracy dydaktycznej

j. angielski: realizowany w ramach podstawy programowej

Nasza grupa bierze udział w akcji „ZDROWO I SPORTOWO”

Nasza grupa bierze udział w Ogólnopolskim Programie Krainy Muzyki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ GRUPA V ,,PSZCZÓŁKI”   

,,JAK POWSTAJE KSIĄŻKA”                                                                                                                                                                             

– rozumie, że książki są źródłem wiedzy i informacji;

– wypowiada się zdaniami na temat ilustracji i tekstu;

– opowiada o pracy pisarza, ilustratora, grafika, redaktora, drukarza;

– wskazuje i tworzy zbiory dziewięcioelementowe, wskazuje dziewiąty element w szeregu;

–  wskazuje cyfrę 9 wśród innych;

–  dokonuje oceny stwierdzeń prawda – fałsz;

                                                                 ,, MAMA I TATA”

– rysuje członków rodziny;

– posługuje się pojęciami oznaczającymi stopnie pokrewieństwa w rodzinie;

– aktywnie uczestniczy w zabawie, wykonując obliczenia – dodaje i odejmuje;

– układa wyraz z liter;

– cieszy się możliwością wspólnej zabawy z rodzicami;

– śpiewa piosenkę ,,Bo rodzina to rodzina”

                                                            ,,MOJE ZWIERZĄTKO”

– wypowiada się na temat opieki nad zwierzętami domowymi;

–  posługuje się znakiem liczby 10 do podpisywania liczebności, oznaczenia kolejności i mierzenia;

–  rozpoznaje nazwy zwierząt na podstawie ich głosów;

–  podejmuje próby kreślenia po śladzie litery z.

–  układa zdania dotyczące właściwego zachowania się podczas spotkania z nieznajomym zwierzęciem;

                                                                   ,,NA ŁĄCE ”

– aranżuje kącik łąki i aktywnie z niego korzysta;

– dokonuje analizy i syntezy słuchowej sylabowej i głoskowej wyrazu łapa;

– wskazuje literę ł wśród innych liter;

– wypowiada się w formie rysunku na temat znanych sobie zwierząt łąkowych;

– wykorzystuje liczbę 0 do oznaczania zbioru pustego;

– kreśli po śladzie litery ł i Ł z zachowaniem kierunku;

WIERSZ ,, KSIĄŻKA CZEKA” H. ŁOCHOCKA

Książka nas uczy, książka cieszy,

czasem zadziwi

nas niemało

albo po prostu tak rozśmieszy,

jakby się dobry żart słyszało.

Książka też mądrze nam doradza,

różne wskazówki, wzory daje.

Książka w szeroki świat wprowadza,

dalekie z nami zwiedza kraje.

PIOSENKA  ,, BO RODZINA TO RODZINA”

Są na świecie ludzie bliscy i najbliżsi,
co pod jednym dachem wspólnie snują plany,
jednym głosem ze snu budzik ich wyrywa,
raźniej razem witać ranek rozespany.
ref: Bo rodzina – to rodzina,
dobrze razem siąść za stołem
i zwyczajnie się podzielić i uśmiechem, i rosołem.

WYSTĘP ILUZJONISTY

KONCERT – GITARA KLASYCZNA

PIKNIK RODZINNY

SPRZĄTANIE ŚWIATA

WYJŚCIE DO BIBLIOTEKI

„MUZYKĄ MALOWANE”

WYCIECZKA DO ŻELAZOWEJ WOLI

WYCIECZKA DO MUZEUM POLIN

ALPAKI

ROBIMY SZASZŁYKI OWOCOWE

LABOLO

RYTMIKA

TEATRZYK

SZWEDZKI STÓŁ

TEATRZYK „LEGENDA BIAŁEGO ORZEŁKA”

BAL POSTACI Z BAJEK

BUDUJEMY DOMEK DLA JEŻY

WYSTĘP ILUZJONISTY

MIKOŁAJKI

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE

ZDROWO I SPORTOWO – ZUMBA KIDS

BAL KARNAWAŁOWY

WIZYTA PANI ZE STRAŻY MIEJSKIEJ

GRAMY NA BĘBNACH

PYSZNY, ZDROWY SOK

TEATRZYK – „WIOSNA PUKA DO DRZWI”

WARSZTATY WIELKANOCNE

KONKURS RECYTATORSKI „W STARYM TEATRZE”

ZAWODY SPORTOWE „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

EKOBAL

WIZYTA STRAŻY POŻARNEJ

PIKNIK RODZINNY

FESTIWAL PIOSENKI WIOSENNEJ

Skip to content