DYŻUR WAKCYJNY

DYŻUR WAKACYJNY

Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się 03.04.2024 r. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów. Informacje o terminach i zasadach zapisu dziecka na dyżur wakacyjny umieszczone są na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz pod linkiem:

https://rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl

DYŻUR WAKACYJNY – potwierdzenie zapisu

Od 10-05-2024  do 23-05-2024

Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu na dyżur wakacyjny do przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane – potwierdzeniem woli zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
Brak opłaty w w/w terminie spowoduje nieprzyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

Numer konta na który należy uiścić opłatę za dyżur wakacyjny : 56 1030 1508 0000 0005 5065 2056

W tytule: „dyżur wakacyjny – imię i nazwisko dziecka”

Dzienna stawka żywieniowa 17,00 zł.

Całkowity koszt za dyżur wakacyjny 17,00 x 14 dni x 17,00 = 238,00 zł.

Skip to content