OPŁATA ZA ŻYWIENIE

Działając na podstawie:
art. 106 ust. 3,5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),

zarządzenia nr 1928/2021 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 06 grudnia 2021r.,zarządzenia nr 1//2022/2023 Dyrektora Przedszkola Nr 337 z dnia 29.08.2022r.w sprawie ustalenia opłaty za żywienie w Przedszkolu nr 337 w Warszawie:

  1. Od dnia 01.09.2022r. dzienna stawka żywieniowa dla dzieci w przedszkolu  wynosi 15,00 zł.
  2. Warunki i sposób regulowania opłaty za żywienie nie ulegają zmianie.
Skip to content