OMÓWIENIE BADAŃ SONDAŻOWYCH

Drodzy Rodzice,

Zakończone zostały badania sondażowe dzieci 5-letnich z rocznika 2017 (po złożeniu wcześniejszej zgodny na badanie), w związku z czym rozpoczęte zostaną indywidualne spotkania z rodzicami w celu omówienia wyników badań.

Na spotkaniu otrzymają Państwo informację dotyczącą wyniku przeprowadzonego badania oraz wskazówki do pracy z dzieckiem.

Badania przesiewowe prowadzone są w celu podjęcia jak najwcześniejszych działań umożliwiających rozpoznanie oraz wdrożenie odpowiednich oddziaływań niwelujących możliwość wystąpienia trudności szkolnych u dzieci (w tym gotowości do podjęcia nauki pisania oraz czytania).

W celu umówienia się na spotkanie, bardzo proszę o wpisanie się do grafiku spotkań, który udostępniony jest w holu na tablicy ogłoszeń przedszkolnych.

Spotkania nie są obowiązkowe i dotyczą rodziców, którzy podpisali zgodę na badanie dziecka.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach.

Psycholog Joanna Hawryszko

                                                                                                       

Skip to content