KONKURS PLASTYCZNY DLA RODZICÓW I DZIECI

MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI

ZAPRASZAMY RODZICÓW I DZIECI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”.

CELE KONKURSU:

PROMOCJA AKTYWNOŚCI CZYTELNICZEJ,

WZBUDZANIE ZAINTERESOWANIA LITERATURĄ DZIECIĘCĄ,

ROZBUDZANIE TWÓRCZEJ INWENCJI I KREATYWNOŚCI.

KONKURS POLEGA NA WYKONANIU ULUBIONGO BAJKOWEGO BOHATERA

TECHNIKA PLASTYCZNA DOWOLNA: PŁASKA, PRZESTRZENNA, Z UŻYCIEM RÓŻNORODNEGO MATERIAŁU

KAŻDA PRACA MUSI ZAWIERAĆ METRYCZKĘ: TYTUŁ BAJKI, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPA

PRACE PROSIMY DOSTARCZYĆ DO NAUCZYCIELI GRUP DO DNIA 10.12.2021R.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD NASTĄPI 16.12.2021R.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 🙂

Skip to content