Grupa V - Tropiciele 5/6 - latki

Nauczyciele:
mgr Elżbieta Kozioł
mgr Karolina Staszewska

Oddział pracuje w godz.: 

8:30 – 16:30

Zajęcia dodatkowe

zajęcia rytmiczno – ruchowe: w trakcie pracy dydaktycznej

j. angielski: realizowany w ramach podstawy programowej

DZIEŃ OTWARTY

drugi piątek miesiąca od godziny 16:30

NASZA GRUPA BIERZE UDZIAŁ W

OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE EDUKACYJNYM

„WIĘCEJ WIEM MNIEJ CHORUJE”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc czerwiec.

Grupa V

 

 

 

Lato – czas zabawy (06.06 – 10.06.2022)

– poznawanie i dostrzeganie korzyści posiadania przyjaciół, uświadomienie potrzeby akceptacji drugiej osoby taką jaką jest, z jej wyglądem, zaletami i wadami;

– wprowadzenie pojęcia szczęście rozumianego jako odczuwanie radości z życia, kształtowanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi;

– rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprzez tworzenie ciągu dalszego opowiadania;

-zapoznanie z popularnymi roślinami łąkowymi oraz uświadomienie znaczenia małych zwierząt dla środowiska i konieczności ich ochrony;

– uświadomienie różnorodności gatunkowej łąki jako jednego z ekosystemów, dostrzeganie elementów przyrodniczych jako źródła doznań estetycznych;

– kształtowanie sprawności manualnej, poznanie sposobu wykonania zwierząt z wykorzystaniem  koła;

 

Idzie lato przez świat (13.06 – 17.06.2022)

wprowadzenie nazw roślin i zwierząt zamieszkujących staw, uświadomienie znaczenia i roli stawu dla życia zwierząt, kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci;

poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia związane z zawodem pszczelarza, uświadomienie znaczenia pszczół w produkcji zdrowej żywności i dla środowiska przyrodniczego;

rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, porządkowania zgodnie z rosnącą liczbą elementów;

utrwalenie nazw miesięcy i pór roku, budzenie zaciekawienia zjawiskami przyrodniczymi;

kształtowanie logicznego myślenia w trakcie rozwiązywania zagadek;

rozwijanie umiejętności śpiewania piosenek zbiorowo i indywidualnie;

 

Wakacje tuż- tuż (20.06-24.06.2022)

– zapoznanie dzieci z różnymi możliwościami spędzania wolnego czasu podczas wakacji;

– utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, uświadomienie znaczenia rozważnego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych;

– doskonalenie umiejętności czytania – utrwalenie liter drukowanych i pisanych; rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej oraz koncentracji uwagi;

-zapoznanie dzieci z ciekawymi miejscami, przeznaczonymi na wakacyjny wypoczynek (morze, góry, las, wieś);

– aktywizowanie myślenia i rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na dany temat;

– poznanie różnorodnych możliwości wykorzystywania papieru do konstruowania i komponowania prac plastycznych;

 

Do widzenia przedszkole (27.06-30.06.2022)

wprowadzenie pojęcia rozwaga, rozumienie jako umiejętność realnego oceniania sytuacji i własnego zachowania się w niej;

– rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz udzielania logicznych i poprawnych językowo odpowiedzi,

– doskonalenie umiejętności czytania – utrwalenie liter drukowanych i pisanych; rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej oraz koncentracji uwagi;

– poznanie słów i melodii piosenki „Pożegnanie przedszkola”, rozwijanie poczucia rytmu;

– doskonalenie umiejętności różnicowania kierunków w przestrzeni,

-rozwijanie koordynacji ruchowej i umiejętności kodowania informacji poprzez ruch.

„Przyjaciel” – wiersz

 

Nie musisz mieć przyjaciół stu,

nie musisz mieć dziesięciu,

wystarczy byś jednego miał,

a to już wielkie szczęście.

 

Przyjaciel to jest taki ktoś,

kto zawsze cię zrozumie,

gdy dobrze jest – to cieszy się,

gdy źle – pocieszyć umie.

Czas pożegnania – piosenka

 

Hej przedszkole ukochane,

do widzenia dziś śpiewamy.

I wspomnienia jakże cenne

w nową drogę zabieramy.

 

Ref. Już nadszedł pożegnania czas,

wkrótce opuścimy was.

Szkoła woła już z daleka,

mnóstwo przygód na nas czeka.

 

Hej przedszkole ukochane,

z żalem z tobą się żegnamy.

Lecz zdobyte tu wartości

w nową drogę zabieramy.

 

Ref. Już nadszedł pożegnania czas,

wkrótce opuścimy was.

Szkoła woła już z daleka,

mnóstwo przygód na nas czeka.

 

Hej przedszkole ukochane,

tak ci dużo zawdzięczamy.

Dobro, uśmiech, ciepłe słowo,

w nową drogę zabieramy.

 

Ref. Już nadszedł pożegnania czas,

wkrótce opuścimy was.

Szkoła woła już z daleka,

mnóstwo przygód na nas czeka.

 

 

ZABAWY W PRZEDSZKOLU

SPACER PO NAJBLIŻSZEJ OKOLICY

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

WARSZTAT EDUKACYJNY – KOSMOS

POZNAJEMY ALPAKI

SZWEDZKI STÓŁ

KONCERT MUZYCZNY

ZAJĘCIA TEATRALNE

TEATRZYK  „POLSKA KRÓLOWA JARZYNOWA”

SPOTKANIE Z JESIENIĄ

ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE O POLSCE

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

BAL KARNAWAŁOWY

ZAJĘCIA EDUKACYJNE – SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM STRAŻY MIEJSKIEJ

NASZE ZABAWY W MARCU

WYCIECZKA DO TEATRU I BIBLIOTEKI

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU

WYCIECZKA CAŁODNIOWA

Skip to content