Grupa I - Jeżyki

Nauczyciele: 

mgr Małgorzata Owocka

mgr Małgorzata Suchocka

 

Pomoc nauczyciela: 

Marzena Moszczyńska

 

Godziny pracy oddziału:

7.00-17:00

Zajęcia dodatkowe

zajęcia rytmiczno-ruchowe:  w trakcie zajęć dydaktycznych

j. angielski: realizowany w ramach podstawy programowej

DZIEŃ OTWARTY

pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 17:15

  

            Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc czerwiec

             Grupa I „Jeżyki”

  1. „Święto dzieci”

– uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju,

– kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków, wypowiadanie się na temat obowiązków domowych i przedszkolnych dzieci,

– zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i zabawami ich rówieśników z różnych części świata; rozwijanie w sobie postawy szacunku dla inności fizycznej i kulturowej.

 

 

  1. „Zwierzęta duże i małe”

– poszerzanie wiedzy dzieci o nazwy zwierząt żyjących w polskich lasach: dzik, zając, lis, sarna; wdrażanie do szanowania zwierząt i ich miejsca zamieszkania,

– rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających w zoo; rozwijanie kreatywności ruchowej poprzez naśladowanie ruchem wybranych zwierząt,

– poznanie zasad bezpieczeństwa w sytuacji, gdy spotkamy nieznajome zwierzę; wdrażanie dzieci do korzystania z tablic informacyjnych.

 

 

  1. „Lato- czas zabawy”

– zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu, zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy- chowania się do budynku,

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem; rozpoznawanie i podawanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych,

– eksperymentowanie  kolorami; usprawnianie małej i dużej motoryki w zabawach ruchowych i plastycznych.

 

  1. „Wakacje”

– rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów: morze, góry, las,

– poznawanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu nad morzem,

– zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem).

 

  1. „Do widzenia, do zobaczenia”

– doskonalenie mowy podczas dzielenia się swoimi planami wakacyjnymi; wyrażanie swoich myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia,

– zachęcanie do tworzenia prac plastycznych o tematyce wakacyjnej,

– wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespołach i porozumiewania się umiarkowanym tonem głosu.

 

Wiersz „Zabawa- nasze prawo”

Witold Szwajkowski

 

Dzieci mają różne prawa,

ale głównym jest zabawa,

więc popatrzmy w lewo, w prawo,

jaką zająć się zabawą.

Z kolegami albo sami,

bez zabawek, z zabawkami,

czy w mieszkaniu, czy na dworze,

każde z nas się bawić może.

Kto się bawi, ten przyznaje,

że zabawa radość daje,

i czas przy niej szybko leci,

więc się lubią bawić dzieci.

„Piosenka na kolorowe lato”

  1. Przyszło do nas lato, kolorowe lato.

Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to?

Będziemy po łące biegać na bosaka.

Razem z żabką zieloną przez kałuże skakać.

Ref.: Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to?

Że będziemy się bawili całe lato.

  1. Przyszło do nas lato, pełne słońca blasku.

Wybuduję gdzieś nad rzeką zamek z piasku.

Będziemy motyle gonili po łąkach.

Policzymy, ile kropek ma biedronka.

Ref.: Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to?

Że będziemy się bawili całe lato.

 

ZABAWY W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

WARSZTATY EDUKACYJNE – KOSMOS

POZNAJEMY ALPAKI

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

ZABAWY EDUKACYJNE

KONCERT MUZYCZNY

ZAJĘCIA TEATRALNE

TEATRZYK  „POLSKA KRÓLOWA JARZYNOWA”

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

JESIENNA MUZYKA

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

BAL KARNAWAŁOWY

NASZE ZABAWY W MARCU

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

CAŁODNIOWA WYCIECZKA

Skip to content