Grupa I - Jeżyki

Nauczyciele: 

mgr Małgorzata Owocka

mgr Małgorzata Suchocka

 

Pomoc nauczyciela: 

Marzena Moszczyńska

 

Godziny pracy oddziału:

7.00-17:00

Zajęcia dodatkowe

zajęcia rytmiczno-ruchowe:  w trakcie zajęć dydaktycznych

j. angielski: realizowany w ramach podstawy programowej

DZIEŃ OTWARTY

pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 17:15

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień 2021

 

01.09.2021 – 10.09.2021 – W przedszkolu

 • stwarzanie przyjemnej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka
 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych
 • tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności

13.09.2021 – 17.09.2021 – Nasz przedszkole

 • budowanie poczucia przynależności grupowej
 • rozumienie i wykonywanie poleceń słownych
 • rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach w sali
 • wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania swoich potrzeb

20.09.2021 – 24.09.2021 – Jestem bezpieczny

 • poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się na drodze
 • poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię
 • zachęcanie do wspólnej zabawy
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych

27.09.2021 – 01.10.2021 – Pomocna dłoń

 • poznanie sylwetki policjanta, lekarza, strażaka i ich pracy
 • poznanie numerów alarmowych
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów
 • kształtowanie logicznego myślenia

Wiersz “Zebra na ulicy” E.Bagińska

By po zebrze przejść bezpiecznie, obie strony spójrz koniecznie.

W lewo, w prawo, w lewo znów, przejść po pasach możesz już!

Piosenka “Jestem sobie przedszkolaczek” Sł. Ola Żabicka

Jestem sobie przedszkolaczek,
Jestem ważny – dużo znaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Tu jest miejsce dla każdego,
Każdy naszym jest kolegą,
Razem w grupie miło nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

ZABAWY W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Skip to content