ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI Z ROCZNIKA 2021

ZEBRANIE ORGANIZACYNE DLA RODZICÓW DZIECI Z ROCZNIKA 2021 (3-LATKI)

DNIA: 05.06.2024 R. (ŚRODA)  GODZINA 17.00

HARMONOGRAM SPOTKANIA:

  1. PRZEKAZANIE INFORMACJI O ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA
  2. PRZEDSTAWIENIE LISTY DZIECI Z PODZIAŁEM NA GRUPY
  3. INFORMACJE, WSKAZÓWKI DOT. ADAPTACJI DZIECKA 3-LETNIEGO – PSYCHOLOG
  4. SPRAWY RÓŻNE, USTALENIE DATY SPOTKAŃ ADAPTACYJNYCH Z DZIEĆMI
Skip to content