ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PODCZAS COVID-19

 1. Rodzic przyprowadza do przedszkola dziecko zdrowe.
 2. Przed wejściem do przedszkola wskazane jest, aby rodzic  skorzystał z  płynu dezynfekującego
  do rąk, wskazane jest także, aby rodzic miał ubraną maseczkę ochronną (zakryte usta i nos).
 3. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola dzwoni dzwonkiem (nie używa kart do drzwi), wchodzi tylko do przestrzeni wskazanej przez personel (pierwszy hol). Jeden rodzic – jedno dziecko, w przypadku rodzeństwa: jeden rodzic – dwoje dzieci..
 4. Rodzic przebywając w przedszkolu zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców
  wynoszący min. 2m.  
 5. Dziecko nie przynosi do przedszkola swoich zabawek z domu.
 6. Komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka ma przebiegać w sposób krótkotrwały.
 7. W przypadku zauważenia u dziecka złego samopoczucia lub podwyższonej temperatury personel dzwoni do rodzica.
  Do momentu przybycia rodzica dziecko powinno być odizolowane od grupy (w izolatce przedszkolnej)
  W przypadku nieodebrania dziecka bądź braku skontaktowania się z rodzicem, nauczyciel lub dyrektor poinformuje właściwe organy służby zdrowia.
 8. Do przedszkola należy przyprowadzić i odebrać dziecko w godzinach pracy placówki 7-17.

RODZIC DZIECKA Z PIERWSZEJ GRUPY – „JEŻYKI” MOŻE WEJŚĆ Z DZIECKIEM DO SZATNI DZIECIĘCEJ, ROZEBRAĆ DZIECKO I ODPROWADZIĆ DO GRUPY

     PROCEDURA ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PODCZAS COVID-19

 1. Przed wejściem do przedszkola wskazane jest, aby rodzic  skorzystał z  płynu dezynfekującego
  do rąk, wskazane jest także, aby rodzic miał ubraną maseczkę ochronną (zakryte usta i nos).
 2. Rodzic odbierając dziecko z przedszkola dzwoni dzwonkiem (nie używa kart do drzwi), wchodzi tylko do przestrzeni wskazanej przez personel (pierwszy hol), dzwoni videodomofonem do wybranej grupy i prosi dziecko. Jeden rodzic – jedno dziecko,w przypadku rodzeństwa: jeden rodzic – dwoje dzieci.
 3. Rodzic odbiera dziecko w określonych godzinach pracy przedszkola 7-17.
 4. Rodzic przebywając w przedszkolu zachowuje dystans społeczny w odniesieniu
  do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.
 5. Komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka ma przebiegać w sposób krótkotrwały.
 6. W przypadku pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym rodzice odbierają dziecko wchodząc bezpośrednio do ogrodu przedszkolnego boczną furtką.

RODZIC DZIECKA Z PIERWSZEJ GRUPY – „JEŻYKI” ODBIERAJĄC DZIECKO MOŻE WEJŚĆ I UBRAĆ DZIECKO
W SZATNI DZIECIĘCEJ
.

Skip to content