Rekrutacja -przyjmowanie wniosków

Szanowni Rodzice;

Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

adres linku rekrutacji:

adres linku ze strony BE z komunikatem dotyczącym rekrutacji

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents/main.action

12.05 2020 r. od godz. 13:00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki naboru będą również dostępne po zalogowaniu się na konto utworzone podczas rejestracji wniosku.

Jeśli wniosek nie zostanie zatwierdzony w systemie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru – NIE BĘDZIE BRAŁ UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI! 

Skip to content