REKRUTACJA 2022/2023

Postępowanie rekrutacyjne  w formie elektronicznej do innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
rozpocznie się 01 marca.

Harmonogramem, kryteria, zasady  dla rodziców:  Przedszkola – Edukacja (um.warszawa.pl

Skip to content