rekrutacja 2020/2021

INFORMACJA  DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021
WEDŁUG HARMONOGRAMU REKRUTACJI:
 3 marca od godz. 13.00  – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli
3 marca od godz. 13.00  do 19 marca do godz. 20.00 – rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
3 marca od godz.13.00 do 20 marca do godz. 16.00 – złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
23 kwietnia od godz. 13.00 opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
23 kwietnia od godz. 13.00 – 29 kwietnia do godz. 16.00 – potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.
4 maja od godz. 13.00 opublikowanie list dzieci przyjętych  i nieprzyjętych

HARMONOGRAM przyjmowania wniosków o przyjęcie do przedszkola

Linki do strony Biura Edukacji dot. rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 oraz dyżur wakacyjny znajduje się tutaj

Skip to content