DYŻUR WAKACYJNY

  Rozliczenie (zwrot) kosztów nieobecności dziecka w przedszkolu podczas dyżuru wakacyjnego
 będzie dokonane w miesiącu wrześniu.