• slide13
 • slide9
 • slide10
 • slide8
 • slide7
 • slide6
 • slide5
 • slide4
 • slide3
 • slide2
 • slide1
 • slide11
 • slide12

Grupa I - Jeżyki

grupajezyki

Grupa IV - Odkrywcy

grupaodkrywcy

Grupa II - Słoneczka

grupasloneczka

Grupa V - Tropiciele

grupatropiciele

Grupa III - Sówki

grupasowki

DYŻUR WAKACYJNY

  Rozliczenie (zwrot) kosztów nieobecności dziecka w przedszkolu podczas dyżuru wakacyjnego
 będzie dokonane w miesiącu wrześniu.