Dni otwarte dla rodziców

Grupa  I    -  

Grupa  II   -  

Grupa  III  -  

Grupa  IV  -  

Grupa  V   -  

Dyżur psychologa w przedszkolu:   poniedziałek  1030-1200