Grupa IV - Odkrywcy 5/6 -latki

 

Nauczyciele:   Natalia Bartosiak

Godziny pracy oddziału:  745 - 1700

Zajęcia dodatkowe:
rytmika:                                    wtorek, czwartek    

zajęcia ruchowo-teatralne:    poniedziałek, środa

j.angielski:                               realizowany w ramach podstawy programowej

Dzień otwarty:                       pierwszy czwartek miesiąca od godziny          1700

 

 

 

SPACER W RAMACH AKCJI "SZKOŁA PAMIĘTA"

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE "DZIECIĘCA MATEMATYKA"

 

POZNAJEMY KULTURĘ I ZWYCZAJE MEKSYKU

 

 

PAKA DLA ZWIERZAKA 

 

SZWEDZKI STÓŁ 

 

 ZAJĘCIE EDUKACYJNE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na miesiąc listopad

 

„KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY

 • uważnie słucha tekstów literackich, zapoznanie z legendą związaną z powstaniem państwa polskiego;
 • kształtowanie poczucia przynależności do narodu i kraju;
 • utrwalenie symboli narodowych: godło, flaga, hymn narodowy;
 • rysuje w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem;
 • rozpoznawanie i nazywanie litery „e, E” odszukiwanie litery w tekstach, nauka pisania po śladzie;

 

„PRZYGOTOWANIA DO ZIMY”

 • dostrzega i nazywa zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie;
 • wychwytuje powtarzające się sekwencje i kontynuuje rytm dwu, trzyelementowy;
 • doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikiem głównym „2”;
 • rozpoznawanie i nazywanie litery „T, t” odszukiwanie litery w tekstach, nauka pisania po śladzie;

 

„ZNAMY SWOJE PRAWA”

 • kształtowanie postawy poszanowania praw wszystkich ludzi;
 • wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych umów i zasad;
 • posługuje się określeniami: mały –duży, krótki –długi, gruby–cienki;
 • układa obrazek z części;
 • rozpoznawanie i nazywanie litery „D, d” odszukiwanie litery w tekstach, nauka pisania po śladzie;

 

„NA STAREJ FOTOGRAFII”

 • stwarzanie sytuacji sprzyjających swobodnemu wypowiadaniu się na dany temat;
 • budzenie przywiązania do domu rodzinnego, szacunku dla członków rodziny;
 • porusza się w określonym tempie: wolno, szybciej, szybko, i odwrotnie: szybko, wolniej, wolno;
 • rozwija ogólną zręczność i zwinność;
 • rozpoznawanie i nazywanie litery „i, I”, wysłuchiwanie głoski l na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikiem głównym „3”;

 

WIERSZ:

O prawach dziecka
Marcin Brykczyński

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym
Że dziecko to także człowiek
Tyle że jest mały.
Dlatego ludzie uczeni
Którym za to należą się brawa
Chcąc wielu dzieci los odmienić
Stworzyli dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
próbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się w wiersze poukładały Prawa dla dzieci na całym świecie
Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.

 

PIOSENKA:

„Polska”

Katarzyna Komińska

1. Czy to noc, czy to dzień
w kraju naszym pięknie jest.
Już od morza, aż po góry.
Szczyty Tatr cudne są,
Giewont dumnie pręży pierś
i wzlatuje ponad chmury.

ref. Bo to nasz kraj,
nasza Ojczyzna.
Językiem mym –
piękna polszczyzna.
Polska ziemia wzdłuż i wszerz
najcenniejsza dla mnie jest,
zawsze będę mieszkać tutaj./ bis

2. Jezior blask, morza szum,
wszystko dla mnie piękne jest
w ukochanym kraju moim.
Tutaj las, jezior blask
każdym latem wzywa nas,
Wiatr kołysze białe chmury.