Grupa III - Sówki 4/5-latki

"Chociaż jestem Sówką małą,chociaż mam niewiele lat, to wiem dużo już o świecie, o mnie zaś dba cały świat"

 

Nauczyciele: mgr Elżbieta Kozioł,  Alicja Wichlińska

                            

                        

Odział pracuje w godzinach:   700 – 1720

 

Zajęcia dodatkowe:
rytmika:                                wtorek, czwartek 

zajęcia ruchowo-teatralne:  poniedziałek, środa

j. angielski:                          realizowany w ramach podstawy programowej

 

Dzień otwarty:                               pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 1720

 

FOTOGRAFUJEMY PIĘKNO PRZYRODY

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad

Grupa III

Piękna nasza Polska cała (04.11 -08.11.2019)

- kształtowanie poczucia przynależności do narodu i kraju,

- prezentacja symboli narodowych: godła i barw państwowych, hymnu narodowego oraz mapy Polski,

- zapoznanie z legendą związaną z powstaniem państwa polskiego,

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i określania miejsca na kartce papieru.

Mali artyści (11.11 – 15.11.2019)

- wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków,

- wzbogacenie zasobu słownictwa o nazwy: muzeum, eksponat,

- kształtowanie umiejętności przeliczania wyrazów w zdaniu i budowania zdań rozwiniętych,

- zapoznanie z pracą rzeźbiarza, malarza.

Każdy ma swoje prawa (18.11 – 22.11.2019)

- kształtowanie postawy poszanowania praw wszystkich ludzi,

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje postępowanie,

- wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych umów i zasad,

- stosowanie umiejętności matematycznych w praktyce,

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie podczas: zabaw, rozwiązywania problemów.

Ciepło i miło (25.11 – 29.11.2019)

- utrwalanie nazw części garderoby oraz określanie sytuacji, w których ten ubiór jest wykorzystywany,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

-doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy,

- poznanie znaczenia hodowli owiec i korzyści , jakie z niej płyną.

 

SYMBOLE NARODOWE – wiersz

Każde państwo – i duże, i małe, jak zapewne wiecie,

ma trzy symbole dobrze znane w świecie.

My Polacy nasze symbole bardzo dobrze znamy

i teraz po kolei je wszystkie wymieniamy.

Hymn państwowy, godło Polski i ojczysta flaga –

na nich skupi się w tym wierszu nasza cała uwaga.

Kiedy obchodzimy narodowe święta,

powiewa na wietrze flaga rozwinięta.

Każde polskie dziecko doskonale ją zna,

i wie, że flaga polski dwa kolory ma.

Na dole kolor czerwony, a na górze biały.

Wie też każdy Polak i duży i mały,

że naszym godłem jest orzeł biały.

Skrzydła szeroko ma rozłożone,

na tle czerwonym, w złotej koronie.

Hymn narodowy to pieśń pełna powagi,

jej słowa do zawsze dodają polakom odwagi.

Bo „Mazurek Dąbrowskiego” żołnierze śpiewali,

gdy walczyli o nasz kraj i wolność zdobywali.

 

PRAWA DZIECKA – piosenka

ref. Dzieci swoje prawa mają

     teraz wszyscy je poznają. x2

Mam prawo ze swoją rodziną być,

w swoim kraju godnie, bezpiecznie żyć,

i mieć swoje miejsce, by w nim schronić się,

a gdy zachoruję, by ktoś leczył mnie.

ref. Dzieci swoje prawa mają

     teraz wszyscy je poznają. x2

Mogę swoje zdanie i sekrety mieć,

bawić, uczyć się, gdy tylko mam chęć,

ja mam swoje prawa,

proszę szanuj mnie, kochaj i przytulaj,

kiedy jest mi źle.

ref. Dzieci swoje prawa mają

     teraz wszyscy je już znają. x2