Grupa II - Słoneczka 3/4 - latki

My jesteśmy Słoneczkami, grzecznymi dziewczynkami i fajnymi chłopcami,
Zawsze zgodnie się bawimy i nikogo nie krzywdzimy!


Nauczycielki:
mgr Renata Leszczyńska-Pazgan
mgr Małgorzata Suchocka

Pomoc nauczyciela: Aneta Telatycka

Godziny pracy oddziału:   715 – 1630


Zajęcia dodatkowe:
rytmika:                                    wtorek, czwartek

zajęcia ruchowo-teatralne:    poniedziałek, środa 

j. angielski:                              realizowany w ramach podstawy programowej

Dzień otwarty: