Grupa II - Słoneczka 3/4 - latki

My jesteśmy Słoneczkami, grzecznymi dziewczynkami i fajnymi chłopcami,
Zawsze zgodnie się bawimy i nikogo nie krzywdzimy!


Nauczycielki:
mgr Renata Leszczyńska-Pazgan
mgr Małgorzata Suchocka

Pomoc nauczyciela: Aneta Telatycka

Godziny pracy oddziału:   715 – 1630


Zajęcia dodatkowe:
rytmika:                                    wtorek, czwartek

zajęcia ruchowo-teatralne:    poniedziałek, środa 

j. angielski:                              realizowany w ramach podstawy programowej

Dzień otwarty:                        pierwszy czwartek miesiąca od godziny    1630

 

 

 

         

           Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc listopad

1.Jesień w parku i w lesie

- kształtowanie umiejętności słuchania i prawidłowego wykonywania poleceń,

- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,

- usprawnianie małej motoryki i koordynacji wzrokowo- ruchowej,

- zagadki słowne, wiązanie słownego opisu z obrazkiem,

- tworzenie zbiorów równolicznych, nabywanie umiejętności klasyfikowania i porównywania liczebności zbiorów,

- rozwijanie umiejętności naśladowania ruchem sposobu poruszania się poznanych zwierząt.

2. Zabawy na jesienne wieczory

- rozwijanie spostrzegawczości i sprawności manualnej,

- słuchanie piosenki i ilustrowanie jej ruchem, kształtowanie poczucia rytmu,

- rozwijanie wyobraźni muzycznej, eksperymentowanie głosem i ruchem, nabieranie odwagi w uczestniczeniu w zabawach ruchowych, naśladowczych.

3.Jesienna pogoda

- naśladowanie dźwięków wysłuchanych w piosence, ilustrowanie ich ruchem,

- rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrody, budowanie poprawnych wypowiedzi na podstawie ilustracji, rozwijanie motoryki małej,

- doskonalenie percepcji wzrokowej poprzez dostrzeganie rytmów, kontynuowanie rozpoczętego rytmu dwuelementowego,

- rozwijanie umiejętności dobierania ubioru do pory roku i pogody.

4.Zimno, coraz zimniej…

- poszerzanie wiadomości przyrodniczych oraz zwracanie uwagi na piękno przyrody,

- rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt, zachęcanie dzieci do współpracy i wzajemnej pomocy,

- wdrażanie do uważnego słuchania, rozwijanie umiejętności obserwowania i odtwarzania ruchów ciała drugiej osoby oraz wymawiania wyrazów dźwiękonaśladowczych,

- doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1- 4.

              

Wiersz pt. „Wiatr” D. Gellner

Tam za lasem, tam za górką

wiatr dokuczał małym chmurkom,

aż się chmurki rozpłakały

i deszcz padał przez dzień cały.

Piosenka     „Wieje wiatr i pada deszcz” wg KLANZY

Pada, pada, pada deszcz

Wieje, wieje wiatr.

Pada, pada, pada deszcz

Wieje, wieje wiatr.

Błyskawica! Grzmot!

Błyskawica! Grzmot!

Teraz już na niebie świeci tęcza.