Grupa V - Tropiciele 6 - latki

Nauczyciele:
mgr Izabela Szymańska
mgr Hanna Drozdowicz

Oddział pracuje w godz.: 8:15-17:30

Zajęcia dodatkowe

rytmika: wtorek, czwartek

zajęcia ruchowo-teatralne: poniedziałek, środa

j. angielski: realizowany w ramach podstawy programowej

DZIEŃ OTWARTY

pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 17:30

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Świąteczne pocztówki 02-06.12.2019
– Zapoznanie ze sposobami komunikowania się dawniej i dziś;
– Poznanie etapów drogi jaką przebywa list od nadawcy do adresata;
– Klasyfikowanie, porównywanie liczebności zbiorów poprzez łączenie w pary lub przeliczanie po jednym;
– Nauka tańca „Koziorajka”.
– Monografia litery litery k,K, czytanie sylab i wyrazów

Zwierzęta zimą 09-13.12.2019
– Zapoznawanie z zachowaniami zwierząt podczas zimy;
– Uwrażliwianie dzieci na potrzeby zwierząt w czasie zimy;
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi podczas zabawy;
– Posługiwanie się cyframi 1,2,3 do określania liczebności zbioru oraz kolejności;
– Doskonalenie umiejętności sprawnego przeliczania i rozdzielania po tyle samo;
– Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
– Monografia literu u, U, czytanie sylab i wyrazów

Spotkanie przy wigilijnym stole, świąteczne zwyczaje 16-31.12.2019
– Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia;
– Przygotowywanie ozdób bożonarodzeniowych;
– Doskonalenie sprawności grafomotorycznej m.in. poprzez kreślenie liter i szlaczków;
– Kształtowanie u dzieci chęci niesienia pomocy innym w tym zwierzętom
– Wyzwalanie nastroju radości z okazji zbliżających się świąt;
– Doskonalenie umiejętności cięcia po linii łamanej;
– Śpiewanie kolęd i pastorałek, tworzenie świątecznego nastroju
– Posługiwanie się liczbami do podpisywania liczebności zbiorów.

PIOSENKA

“Już blisko kolęda”

1.Gdy w pokoju wyrośnie choinka.

Łańcuszkami, bombkami zaświeci.

To znaczy, że już Święta,

że już blisko kolęda,

że Mikołaj przyjedzie do dzieci .

Hej, kolęda, kolęda.

2.Gdy upieką się słodkie makowce

i głos dzwonka z daleka zawoła.

To znaczy, że już Święta,

że już blisko kolęda,

Że Mikołaj przyjedzie do dzieci .

Hej, kolęda, kolęda.

WIERSZ

“Zima w lesie”

W samym środku lasu

zima zamieszkała.

Drzewa, krzewy śniegiem

W nocy przysypała.

W puchowej pierzynie

Las bieleje cały.

Martwią się zwierzęta:

Jak zimę przetrzymamy?

Niech ludzie usłyszą,

O pomoc wołamy.

Zimą pożywienia

bardzo mało mamy.

Zabawy twórcze

Bal karnawałowy

Skip to content