Grupa V - Tropiciele 6 - latki

Nauczyciele:
mgr Izabela Szymańska
mgr Hanna Drozdowicz

Oddział pracuje w godz.: 8:15-17:30

Zajęcia dodatkowe

rytmika: wtorek, czwartek

zajęcia ruchowo-teatralne: poniedziałek, środa

j. angielski: realizowany w ramach podstawy programowej

DZIEŃ OTWARTY

pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 17:30

Zamierzenia  dydaktyczno – wychowawcze  na miesiąc  MAJ

 

Na łące

– tworzenie warunków dla obserwowania bogactwa wiosennej przyrody i przeżywania jej piękna

– poznawanie życia i znaczenia owadów.

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych,  plastycznych.

– monografia  litery Ł, ł na podstawie wyrazu: łapa

– wprowadzenie liczby 0

Mama i tata

– rozumienie, na czym polega praca zawodowa mamy i taty, umiejętne opowiadanie o niej, nazywanie wykonywanych zawodów.

– okazywanie przywiązania do rodziny

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez podejmowanie i wykonywanie prac domowych

– stwarzanie okazji do doskonalenia umiejętności przeprowadzania operacji umysłowych, a w szczególności do dokonywania klasyfikacji

Moje zwierzątko

rozbudzanie zainteresowania światem zwierząt poprzez działania dydaktyczne i bezpośredni kontakt z przyrodą

– uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

– poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: weterynarz.

– odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

– wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych  dzieciom

– monografia  litery Z, z  na podstawie wyrazu: zebra

– wprowadzenie liczby 10

 

Dzień Dziecka

– poznawanie i akceptowanie siebie i innych jako jednostki i członka grupy społecznej

– budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań

– umożliwianie kontaktu z kulturą mniejszości narodowych

– poznawanie życia i zabaw dzieci z wybranych kontynentów

– tworzenie warunków do uzyskiwania doświadczeń matematycznych z uwzględnieniem możliwości indywidualnych dzieci

– monografia  litery H, h na podstawie wyrazu: hamak

.

.

Zabawy twórcze

Bal karnawałowy

Skip to content