Grupa IV - Odkrywcy 5/6 - latki

Nauczyciele:   

Natalia Bartosiak

 

Godziny pracy oddziału: 7:45-17:00

Zajęcia dodatkowe

rytmika: wtorek, czwartek

zajęcia ruchowo-teatralne: poniedziałek, środa

j. angielski: realizowany w ramach podstawy programowej

DZIEŃ OTWARTY

pierwszy czwartek miesiąca od godziny 17:00

             “Złap lato” – muzyka i słowa Michał Witecki               

W górze bursztynowe słońce,
W dolinie skrzy się chłodny cień
Motyl spieszy by na łące
Móc z latem spędzić dzień

Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę,
I słońca nie będzie nam brak
Nie kryją słowiki, talentu przed nikim
I tysiąc kolorów ma świat

Trzymać ciepły wiatr na dłoni,
słuchać o czym szepce wiatr.
Gra na skrzypcach polny konik,
Znów lato woła nas.

Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę,
I słońca nie będzie nam brak
Nie kryją słowiki, talentu przed nikim
I tysiąc kolorów ma świat

Płyńmy szlakiem niepoznanym
na wyspę Malinowych Mórz.
Razem z latem wyruszamy,
walizki pełne już.

Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę,
I słońca nie będzie nam brak
Nie kryją słowiki, talentu przed nikim
I tysiąc kolorów ma świat.

                 

                     “Idziemy do szkoły” Irena Landau

Idziemy do szkoły, do jasnych klas
Każdy radosny, każdy wesoły
Nauka czeka nas.
I książka ta prawdziwa,
Mądrą literką nas woła.
Zeszyt, pióro, ołówek nas wzywa,
Wzywa nas szkoła.

I znów tu małe dzieci,
Na tych krzesełkach usiądą.
Czas im przyjemnie zleci,
Wesoło bawić się będą.
A my wspominać będziemy
Nasze kochane przedszkole,

Bo już naprawdę idziemy,
Na szóstkę uczyć się w szkole.

 

             Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc czerwiec

 

                        ,, W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami,
 • rozwijanie umiejętności budowania poprawnych pod względem gramatycznym zdań,
 • poznanie znaczenia codziennych spacerów i zabaw na powietrzu dla naszego zdrowia w myśl hasła „ Ruch to zdrowie”,
 • kształtowanie umiejętności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych,
 • podkreślenie znaczenia zdrowego odżywiania i jego wpływu na nasz organizm,
 • utrwalanie umiejętności nazywania i rozróżniania podstawowych figur geometrycznych,
 • dokonywanie słownego opisu własnego wytworu plastycznego.

 

 ,,KOLOROWE LATO-TUŻ,TUŻ”

 • zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku,
 • uwrażliwianie na piękno otaczającego świata,
 • budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej i spostrzegawczości,
 • rozwijanie wiedzy dziecka na temat pory roku- lata,
 • rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego,
 • doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych.

 

 ,, ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE”

 • dostarczenie dzieciom wiedzy o prawidłowych i bezpiecznych zrachowaniach podczas letniego wypoczynku,
 • dostarczanie dzieciom wiedzy na temat ważnych zawodów: policjanta, strażaka dzięki którym możemy liczyć na pomoc w razie potrzeby,
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku w różnych sytuacjach i miejscach,
 • rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat bezpieczeństwa podczas  wakacji,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej i spostrzegawczości,
 • dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów,
 • umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.

 

  ,, DO SZKOŁY”

 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • nabieranie wiary we własne umiejętności,
 • pokonywanie obaw związanych z miejscem przyszłej nauki dzieci,
 • dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami z minionego roku szkolnego,
 • zapoznanie się z budynkiem i pomieszczeniami szkoły,

uważne słuchanie utworu, minimalizowanie stresu związanego z nadchodzącą zmianą – będę pierwszoklasistą

Kodowanie na dywanie

Bal karnawałowy

Skip to content