Grupa IV - Odkrywcy 5/6 - latki

Nauczyciele:   

Natalia Bartosiak

 

Godziny pracy oddziału: 7:45-17:00

Zajęcia dodatkowe

rytmika: wtorek, czwartek

zajęcia ruchowo-teatralne: poniedziałek, środa

j. angielski: realizowany w ramach podstawy programowej

DZIEŃ OTWARTY

pierwszy czwartek miesiąca od godziny 17:00

PIOSENKA

,,DZISIAJ W BETLEJEM”

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina:
Że Panna Czysta, że Panna Czysta
Porodziła syna!
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi!
Anieli grają, króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają-
Cuda, cuda ogłaszają!

Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje;
I Józef stary, i Józef stary
Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi…

I trzej królowie, i trzej królowie
Od wschodu przybyli;
I dary Panu, i dary Panu
Kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi…

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
Przywitać Jezusa,
Króla nad królami, Pana nad panami,
Uwielbić Chrystusa!
Chrystus się rodzi…

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

,,ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI’’

 • koncentruje uwagę na treści opowiadania, odróżnia świat rzeczywisty od fikcji;
 • czyta proste wyrazy, dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów;
 • wskazuje takie same elementy na dwóch ilustracjach;
 • rozpoznaje i nazywa litery ,,k, K”, odszukuje litery w tekstach, nauka pisania ,,k” po śladzie;
 • swobodnie wypowiada się na temat pracy plastycznej- komponuje z różnorodnych materiałów;

,,ZWIERZĘTA ZIMĄ’’

 • identyfikuje zwierzę na podstawie jego głosu, wypowiada się na temat sposobów pomocy zwierzętom w okresie zimy;
 • przelicza w dostępnym dla siebie zakresie, tworzy zbiory o wskazanej liczbie elementów;
 • układa wyrazy z rozsypanki literowej;
 • rozumie konieczność niesienia pomocy zwierzętom w czasie zimy;
 • poznaje pracę leśniczego;

,,SPOTKANIA PRZY WIGILIJNYM STOLE’’

 • doskonali umiejętność klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;
 • aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia – wykonuje dekoracje;
 • wzmacnia więzi uczuciowe z rodziną poprzez wspólne przeżywanie uroczystości przedszkolnych, odgrywa rolę w przedstawieniu;
 • wypowiada się na temat świąt, wskazuje potrawy kojarzące się z Wigilią;
 • współpracuje podczas przygotowania do posiłku: nakrywa do stołu, sprząta po posiłku;

,,ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE’’

 • poznaje zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia;
 • posługuje się liczbami dla określenia liczebności;
 • rozwiązuje rebusy;
 • śpiewa kolędy w zespole lub indywidualnie;
 • doskonali koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową;

,, SKOK W NOWY ROK”

 • z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski;
 • posługuje się pojęciami: najmłodszy, najstarszy, najwyższy, najniższy;
 • rozpoznaje i wyszukuje literę ,,p, P” w wyrazach;
 • rysuje po śladzie literę ,,p, P”;
 • rozpoznaje pory roku po opisie słownym i odróżnia ich charakterystyczne cechy.

Kodowanie na dywanie

Bal karnawałowy

Skip to content