Grupa IV - Motylki 4/5 - latki

Nauczyciele:   

lic Natalia Bartosiak

mgr Anna Rejer

 

Godziny pracy oddziału:

7.00- 17.00

Zajęcia dodatkowe

zajęcia rytmiczno – ruchowe: w trakcie zajęć dydaktycznych

j. angielski: realizowany w ramach podstawy programowej

WIERSZ
,,Dziwne…” autor Agnieszka Frączek
W przedziwnej chatce na kaczej łapce
bardzo dziwaczna mieszka rodzina…
Tata samolot mi przypomina – nie byle jaki, lecz odrzutowy,
do hec i figli zawsze gotowy!
Mama fryzurę ma osobliwą – z przodu por sterczy,
przypięty krzywo, z tyłu dyndają świeże brukselki

PIOSENKA
,,Przedszkole drugi dom” sł. i muz. Krystyna Bożek-Gowik
Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.
Ref.: Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ GRUPA IV ,,MOTYLKI”

,,POZNAJMY SIĘ’’
– poznawanie imion dzieci w grupie, nawiązywanie relacji rówieśniczych
– zna, różnice między pojęciami ,,wicher” i ,,wietrzyk”
– doskonalenie umiejętności liczenia
– potrafi wyrażać ruchem treść piosenki
– podaje nazwy niektórych stanów emocjonalnych, np. gniew, potrafi rozpoznać je u siebie
,,W NASZYM PRZEDSZKOLU”
– wymienia nazwy zawodów osób pracujących w przedszkolu
– uważnie słucha opowiadania, wypowiada się na jego temat
– potrafi dzielić na sylaby, podaje ilość sylab w podanym słowie
– dokonuje analizy i syntezy sylabowej, określa głoski w nagłosie
– zna kierunki w przestrzeni, reaguje na umówiony sygnał

 

,, JESTEŚMY PODOBNI, JESTEŚMY RÓZNI”
– wzbogacenie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, wypowiada się na określony temat
– poznawanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i proszenia o pomoc
– poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw
– doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
– wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie umiejętności współpracy- integracji grupy

,,BEZPIECZNI NA DRODZE”
– poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze
– poznawanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu
– podawanie nazw znaków drogowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji
– doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych
– wysłuchuje dźwięki z otoczenia

WYSTĘP ILUZJONISTY

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – DZIĘKUJEMY MAMIE NATANIELA 🙂

Skip to content