Grupa III - Sówki 4/5 - latki

Nauczyciele:
mgr Elżbieta Kozioł,
mgr Alicja Wichlińska

Odział pracuje w godz.: 7:00–17:20

„Chociaż jestem Sówką małą,chociaż mam niewiele lat, to wiem dużo już o świecie, o mnie zaś dba cały świat”

Zajęcia dodatkowe

rytmika: wtorek, czwartek

zajęcia ruchowo-teatralne: poniedziałek, środa

j. angielski: realizowany w ramach podstawy programowej

DZIEŃ OTWARTY

pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 17:20

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla grupy III na miesiąc maj

 

 

Jak powstaje książka (04.05 – 08.05.2020)

– rozwijanie zainteresowania książką i czytaniem.

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się,

– zapoznanie z nazwami zawodów związanych z procesem powstania książki,

– zapoznanie z kolejnymi działaniami człowieka prowadzącymi do powstania książki,

– uświadomienie znaczenia roli książki w życiu człowieka.

 

Zwierzęta domowe (11.05 – 15.05.2020)

– poznawanie wybranych zwierząt domowych;

– rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt domowych,

– wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt domowych (właściwa opieka)

– rozwijanie odpowiedzialności za zwierzęta;

– kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

– zapoznanie z pracą weterynarza.

 

Mama i tata (18.05 – 22.05.2020)

– wdrażanie do pielęgnowania relacji z najbliższymi członkami rodziny;

– uwrażliwianie na okazywanie szacunku osobom bliskim;

– sprawianie radości bliskim poprzez obdarowywanie ich samodzielnie wykonanymi upominkami;

– swobodne wypowiadanie własnych myśli, wrażeń, spostrzeżeń i odczuć związanych z rodzicami.

 

Zabawy i sporty (25.05 – 20.05.2020)

uważne słuchanie tekstów literackich oraz kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się na dany temat;

– poznanie sprzętu sportowego wykorzystywanego każdą porą roku; omówienie zasad bezpiecznej zabawy każdą porą roku;

– wzbogacenie słownika o nazwy dyscyplin sportowych.

 

.

.

Bal karnawałowy

Skip to content