Grupa III - Sówki 4/5 - latki

Nauczyciele:
mgr Elżbieta Kozioł,
mgr Alicja Wichlińska

Odział pracuje w godz.: 7:00–17:20

„Chociaż jestem Sówką małą,chociaż mam niewiele lat, to wiem dużo już o świecie, o mnie zaś dba cały świat”

Zajęcia dodatkowe

rytmika: wtorek, czwartek

zajęcia ruchowo-teatralne: poniedziałek, środa

j. angielski: realizowany w ramach podstawy programowej

DZIEŃ OTWARTY

pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 17:20

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla grupy III na miesiąc czerwiec

 

 

Dzień Dziecka (01-05.06.2020)

– kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata,

– wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach,

– rozpoznawanie emocji i ich nazywanie,

– uświadomienie dzieciom znaczenia przyjaźni w życiu,

– kształtowanie wrażliwego, szanującego inną osobę człowieka, który wie jak żyć z innymi i dla innych.

 

Kolory lata (08-12.06.2020)

– poszerzenie wiedzy o zbliżającej się porze roku (lecie),

– rozpoznawanie cech charakterystycznych dla lata,

– rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się na zadany temat,

-doskonalenie umiejętności poprawnego dzielenia na sylaby, wyodrębniania głoski w nagłosie i wygłosie.

 

Wakacje tuż- tuż (15-19.06.2020)

– zapoznanie dzieci z różnymi możliwościami spędzania wolnego czasu podczas wakacji;

– wdrażanie zasad kulturalnego i bezpiecznego wypoczynku,

-zapoznanie dzieci z ciekawymi miejscami, przeznaczonymi na wakacyjny wypoczynek (morze, góry, las, wieś),

– aktywizowanie myślenia i rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na dany temat.

 

Do widzenia przedszkole (22-30.06.2020)

– rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz udzielania logicznych i poprawnych językowo odpowiedzi,

-usprawnianie analizy i syntezy słuchowej dzieci,

– doskonalenie umiejętności różnicowania kierunków w przestrzeni,

-rozwijanie koordynacji ruchowej i umiejętności kodowania informacji poprzez ruch.

.

.

Bal karnawałowy

Skip to content