Grupa II - Słoneczka 3 - latki

Nauczycielki:
lic. Natalia Bartosiak

lic. Anna Rejer

Pomoc nauczyciela:

Khrystyna Cwalińska

Godziny pracy oddziału: 8:30–16:30

My jesteśmy Słoneczkami, grzecznymi dziewczynkami i fajnymi chłopcami,
Zawsze zgodnie się bawimy i nikogo nie krzywdzimy!

Zajęcia dodatkowe

zajęcia rytmiczno – ruchowe: w trakcie pracy dydaktycznej

j. angielski: realizowany w ramach podstawy programowej

DZIEŃ OTWARTY

pierwszy czwartek miesiąca od godziny 16:30

.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc listopad

Grupa II „SŁONECZKA”

 1. Nasza mała ojczyzna 02.11.2020- 06.11.2020
 • rozumienie pojęcia miejsce zamieszkania;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • rozwijanie umiejętności określania wielkości i nazw domów;
 • przybliżenie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina;
 • poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych.
 1. Mój dom – Polska 09.11.2020 – 13.11.2020
 • kształtowanie postaw patriotycznych;
 • zapoznanie się z herbem Warszawy i legendą o Syrence;
 • rozpoznawanie symboli narodowych;
 • wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi;
 • rozbudzanie wrażliwości podczas działań z farbami.
 1. Ulubione zajęcia  11.2020 – 20.11 2020
 • poznanie znaczenia słowa ekologia;
 • rozwijanie kompetencji językowych – szukanie i nazywanie przeciwieństw;
 • dostrzeganie zachodzących i nieodwracalnych zmian w przedmiotach codziennego użytku;
 • rozwijanie pamięci poprzez naukę piosenki;
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych – lepienie z plasteliny.
 1. Moje hobby 23.11.2020 -27.11.2020
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji;
 • zdobywacie umiejętności poprawnego wymawiania słów;
 • dzielenie na zbiory ze względu na jedną cechę wspólną;
 • zapamiętywanie układów ruchowych do piosenek;
 • prawidłowe rozróżnianie kolorów i posługiwanie się ich nazwami.

WIERSZ

Cz. Janczarski „Kto misiowi urwał ucho?

Kto misiowi urwał ucho?
No kto? – pytam.
Cicho, głucho…
Nikt się jakoś nie przyznaje.
Może jechał miś tramwajem?
Może upadł biegnąc z górki?
Może go dziobały kurki?
Może Azor go tarmosił,
Urwał ucho, nie przeprosił?
Igła, nitka, rączek para,
naprawimy szkodę zaraz.
Ot! Już sterczą uszka oba.
Teraz miś się nam podoba.

Zabawy w przedszkolu

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

ZABAWY Z OKAZJI DNIA ZIEMNIAKA

ZABAWY JESIENNE

ZABAWY RUCHOWE

ZAJĘCIA SPORTOWE – TAI CHI

ZABAWA PLASTYCZNA – „JABŁOŃ”

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Skip to content