Grupa I - Jeżyki

Nauczyciele: 

mgr Małgorzata Owocka,

mgr Małgorzata Suchocka

 

Pomoc nauczyciela: 

Marzena Moszczyńska

 

Godziny pracy oddziału:  8:10–16:15

Zajęcia dodatkowe

rytmika: wtorek, czwartek

zajęcia ruchowo-teatralne: poniedziałek, środa

j. angielski: realizowany w ramach podstawy programowej

DZIEŃ OTWARTY

ostatni czwartek miesiąca od godziny 16:15

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc maj

 1. Na ulicy
 • Wie, że dzieci przechodzą przez jezdnię tylko pod opieką osób dorosłych, w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Posługuje się pojęciami: pasy, sygnalizacja świetlna.
 • Zna zasady przechodzenia przez jezdnię.
 • Doskonali liczenie w dostępnym zakresie.
 1. Wiosna na łące
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące na łące.
 • Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (łąka).
 • Buduje wypowiedzi poprawnie gramatycznie.
 • Ćwiczy mięśnie narządów mowy na zgłoskach.
 1. Moja mama jest kochana
 • Wymienia imiona członków własnej rodziny.
 • Nazywa rzeczy używane w gospodarstwie domowym i wiąże je z wykonywanymi czynnościami.
 • Swobodnie wypowiada się o spostrzeżeniach i odczuciach związanych z osobą matki.
 • Staranie wykonuje pracę plastyczną.
 1. Książka moim przyjacielem
 • Poznawanie dłuższych utworów literackich o wartościach wychowawczych- wiązanie sprawiedliwości i dobrych uczynków z pięknem.
 • Uważnie słucha utworów literackich i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści.
 • Ilustruje ruchem treść wiersza i piosenki.
 • Zapełnia kontur obrazka bez wychodzenia poza linię.

.

.

Bal karnawałowy

Skip to content