Grupa I - Jeżyki

Nauczyciele: 

mgr Małgorzata Owocka,

mgr Małgorzata Suchocka

 

Pomoc nauczyciela: 

Marzena Moszczyńska

 

Godziny pracy oddziału:  8:10–16:15

Zajęcia dodatkowe

rytmika: wtorek, czwartek

zajęcia ruchowo-teatralne: poniedziałek, środa

j. angielski: realizowany w ramach podstawy programowej

DZIEŃ OTWARTY

ostatni czwartek miesiąca od godziny 16:15

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc czerwiec

 1. Jesteśmy życzliwi dla siebie
 • Rozumie, że każdy ma prawo do własnych ulubionych potraw, zabaw i rzeczy.
 • Kulturalnie zwraca się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.
 • Posługuje się nazwami liczebników głównych i porządkowych.
 • Dokładnie wykonuje zadania słowne i naśladowcze.
 1. Dużo pojazdów dokoła
 • Rozumie potrzebę zakładania kasku i ochraniaczy w czasie jazdy rowerem oraz stosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików w czasie jazdy samochodem.
 • Posługuje się nazwami pojazdów: lądowych, wodnych powietrznych.
 • Usprawnia narządy artykulacyjne.
 • Grupuje pojazdy wg rodzajów
 1. Dbamy o zdrowie
 • Rozumie konieczność dbania o własne zdrowie.
 • Zna sposoby dbania o
 • Rozumie konieczność mycia owoców przed jedzeniem.
 • Posługuje się pojęciem: para
 1. Za chwilę wakacje
 • Wie, że mieszka w Polsce.
 • Zna zasady bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych.
 • Uważnie słucha tekstu literackiego i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.
 • Wydłuża fazę oddechową i zachowuje prawidłowy tor oddechowy.

 

.

.

Bal karnawałowy

Skip to content