Badania sondażowe dzieci 5-letnich (rocznik 2017)

Drodzy Rodzice,
w związku z prowadzeniem działań profilaktycznych na terenie Przedszkola Nr 337 rozpoczęte zostaną indywidualne badania sondażowe dzieci                      
5-letnich – rocznik 2017 (badania przesiewowe, pod kątem oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania). Działania te nie są obowiązkowe, dlatego też wymagana jest pisemna zgoda rodzica (druk dostępny u wychowawcy).

Po przeprowadzeniu badań zaplanowane zostaną indywidualne spotkania z rodzicami, w celu omówienia poszczególnych wyników badań.

Joanna Hawryszko

Psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie

Skip to content