BADANIA SONDAŻOWE DLA DZIECI Z ROCZNIKA 2018

Drodzy rodzice,
w ramach działań profilaktycznych na terenie przedszkola rozpoczęte zostaną
indywidualne badania sondażowe dzieci 5-letnich (badania przesiewowe pod
kątem oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania).
Działania te nie są obowiązkowe, dlatego też wymagana jest pisemna zgoda
rodzica (druk dostępny u wychowawcy).
Po przeprowadzeniu badań zaplanowane zostaną indywidualne spotkania
z rodzicami w celu omówienia wyników badań.
Joanna Hawryszko
psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20

Skip to content